Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Ústřední kolo soutěže dechových orchestrů Letovice 23. – 24. 5. 2014 - 2B

Zlaté pásmo 

          - Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava - 23,8 b.

  


          - Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice - 21,4 b.

  

 Stříbrné pásmo 

          - Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov - 20,4 b.

 

 

          - Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov - 19,8 b.

 

 

         - Dechový orchestr ZUŠ Lounských Praha - 18,8 b.

 

 

Bronzové pásmo 

          - Dechový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha Kolín - 17,6 b.