Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Cenzura v časopise Naše Muzika?

Podivná věc se udála v souvislosti s vydáním posledního čísla časopisu Naše muzika. Šéfredaktorovi tohoto bulletinu SDOČR Václavu Hlaváčkovi jsem v dostatečném předstihu před uzávěrkou č. 4/2014 zaslal článek o účasti studentského dechového orchestru Harmonie Šternberk na festivale v rakouském Schladmingu. K mému překvapení jsem však byl vzápětí V. Hlaváčkem informován o tom, že článek v aktuálním čísle časopisu neotiskne! Přednost byla naopak dána informaci manažera SDO Májovák Karviná, který se také, společně s karvinským orchestrem, festivalu ve Schladmingu zúčastnil, a jeho článek otisknut byl. Odmítnutí článku o Harmonii Šternberk V. Hlaváček zdůvodnil tím, že v jednom čísle časopisu nemohou vyjít dva články na stejné téma. Tento názor ovšem nemohu přijmout přinejmenším proto, že oba články se sice vztahovaly k účasti zmíněných těles na stejném festivalu, ale každý byl o jiném orchestru. Dle jakého klíče V. Hlaváček upřednostňuje jeden orchestr před druhým, mi z jeho strany již vysvětleno nebylo. K odmítnutí mého článku ještě podotýkám, že se tak stalo poprvé za mnoho let spolupráce s tímto časopisem i jeho šéfredaktorem.

Nechci spekulovat o tom, nakolik souvisí odmítavá reakce V. Hlaváčka se současným vývojem v SDOČR. K objektivnímu informování veřejnosti o dění v českém dechovém prostředí však selektivní a veskrze subjektivní přístup V. Hlaváčka nepřispívá. Rád bych věřil tomu, že se časopis, který je bulletinem SDOČR a je také z prostředků této instituce financován, nestane nástrojem k eliminaci informací o orchestrech a aktivitách názorových oponentů šéfredaktora.

 

Petr Ciba, dirigent Harmonie Šternberk