Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Nové vedení SDOČR

Děkujeme všem našim členům, kteří se dnes zúčastnili členské schůze SDOČR v Zábřehu. Rádi bychom Vám předali informaci, že Vámi zvolení členové výboru a kontrolní komise se ihned po ukončení členské schůze sešli a zvolili své předsedy a místopředsedy.
Kompletní přehled již byl aktualizován na stránkách SDOČR http://sdo-cr.cz/index.php/o-sdocr/organy-sdocr
Také byla schválena změna stanov, v tuto chvíli tedy již visí na stránkách SDOČR nové stanovy.
Dovolte nám poblahopřát novému vedení SDOČR ke zvolení do funkcí. Jsme přesvědčeni, že nové vedení přispěje k zatraktivnění našeho spolku pro většinu dechových orchestrů v ČR a přispěje k větší popularizaci dechové hudby a zlepšení podmínek našich orchestrů, k tomu je však nutná aktivní spolupráce všech orchestrů, ke které Vás tímto vyzýváme.