Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Hudební ohlédnutí za 52. Kmochovým Kolínem

Kmochův Kolín je stále považován za největší festival dechové hudby v České republice. Cílem tohoto textu není jeho hodnocení jako celku, zaměřím se pouze na část, která je skutečně věnována dechové hudbě.

Po několika letech tápání došlo letos k dohodě pořadatele, kterým bylo město Kolín, a vedení Svazu dechových orchestrů ČR a koordinací odborné části byli společně pověřeni dirigent Městské hudby Františka Kmocha Kolín Miloslav Bulín a předseda SDOČR Petr Ciba, dirigent Harmonie Šternberk. Jejich úkolem bylo zajistit výběr velkých dechových orchestrů, které na festival přijedou, rámcově navrhnout jejich uspořádáni ve festivalovém programu, vybrat skladby pro monstrkoncert včetně zajištění kompletního notového materiálu, koordinovat přípravy a nácvik monstrkoncertu a jeho vlastní realizaci v nedělním programu.

Po sobotních koncertech všech účastníků se veškerý nedělní program orchestrů soustředil na přípravy monstrkoncertu.  Monstrkoncert byl rozdělen na tři části. V první části vystoupily orchestry HARMONIE ŠTERNBERK s dirigentem Petrem Cibou, DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ZÁBŘEH, který vede dirigent Lubomír Vepřek, DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VLADIMÍRA AMBROSE PROSTĚJOV, dirigent Rudolf Prosecký a  DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ NĚMČICE NAD HANOU, v jehož čele stojí dirigent Jindřich Novák. Dramaturg této části Petr Ciba vybral s ohledem na posluchače i hudebníky skutečně kvalitu v podobě moderní symfonické dechové hudby tak, aby program byl  atraktivní a zároveň zábavný. Orchestry do tohoto bloku nebyly vybrány náhodně, reprezentují nejvyšší kvalitu naší dechové scény a jejich repertoár je složen z tohoto typu moderní dechové literatury.  V tomto duchu, tedy byl program ukázkou současných vývojových trendů v dechové orchestrální hudbě a zamýšlený cíl se vydařil na výbornou. Orchestry přijely s výborně nastudovaným programem, již při dopolední zkoušce bylo vidět, že mezi nimi panuje výborná spolupráce a přátelská atmosféra. Znovu po několika letech se za dirigentským pultem vystřídali postupně všichni dirigenti hostujících orchestrů.

Druhý blok, kde program sestavoval Miloslav Bulín, plynule navázal na blok první. Spojený orchestr byl složen z MĚSTSKÉ HUDBY F. KMOCHA KOLÍN, v čele s dirigentem Miloslavem Bulínem, DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ KRNOV s dirigentem Luďkem Tlachem, DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ROUDNICE N. L., diriguje Ondřej Šedivý, DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ JANA NEPOMUKA FILCÍKA CHRAST s dirigentem  Jaroslavem  Švadlenkou  a DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ CHOTĚBOŘ, který vede Milan Moc. V tomto programu byly též zařazeny dvě skladby významných českých hudebních skladatelů Pavla Staňka a letošního jubilanta Vladimíra Studničky. I zde je třeba vyzdvihnout výbornou přípravu zúčastněných orchestrů, která zcela jistě přispěla ke kvalitně prezentovanému programu. I v této části monstrkoncertu se postupně vystřídali všichni dirigenti zúčastněných orchestrů a totéž platilo i pro poslední blok pochodů Františka Kmocha. Za celým festivalem udělal symbolickou tečku blok pěti Kmochových pochodů, v němž byly letos hrány i dva pochody sokolské, které nejsou mezi mladšími hudebníky příliš známy, program byl tedy inovativní, ale zároveň festivalové tradici nezůstali tvůrci programu nic dlužni.   

Na celém koncertě byl velmi sympatický optimistický přístup všech účinkujících, množství mladých tváří na podiu a viditelně omlazené publikum. Každý festival musí mít své vrcholy, letos v Kolíně to byl bezesporu monstrkoncert. Ačkoli obvykle nebývá tento typ koncertů hudebníky příliš oblíben, nedá se zde očekávat v takové mase hudebníků příliš velká kvalita, v Kolíně se letos ukázalo, že při vhodné volbě literatury, správné motivaci hudebníků a svědomité přípravě lze i na takovémto koncertě kvality dosáhnout.

Pořadatelé festivalu se v tomto týdnu sešli na malé pracovní schůzce a domluvili se, že oba dirigenty pověří přípravami dalšího ročníku Kmochova Kolína, festival zachová tento základní umělecký rámec a bude pokračovat v trendu zvyšování kvality a prestiže dechové hudby.

Dovoluji si Vás tímto pozvat na 53. Kmochův Kolín, který se uskuteční o víkendu 10. - 12. června 2016.

Jitka Křičková,

Městská hudba F. Kmocha Kolín