Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Působivé zakončení roku hudebníků Kmochovy hudby

Rok se sešel s rokem a v kolínském divadle se opět sešli milovníci kvalitní hudby na vánočním koncertu Městské hudby Františka Kmocha pod taktovkou uměleckého vedoucího Miloslava Bulína.

Pořadem provázel Michal Karban, který hned v úvodu přivítal představitele města Kolína, dále bývalého senátora za Kolín pana Pavla Lebedu i novou senátorku paní Emilii Třískovou. Téměř dvě hodiny zněly zaplněným divadlem díla světových i českých skladatelů. Mimo jiné hudebníci vzpomněli na letos zesnulého Miroslava Císaře uvedením jeho skladby Třeboňská romance.

Dech se tajil při dojemných tónech Alžbětinské serenády a po směsi melodií z pera Ennia Morriconeho diváci odmítali pustit hudebníky dlouhotrvajícím potleskem na přestávku.

Druhá půlka koncertu již byla laděna vánočně a po prvních dvou skladbách, Menuetu od Ludwiga van Beethovena a dechberoucím zpěvu sólistky Venduly Chmelíkové ve skladbě Já chci být jen svá, nastoupily děti. Děti ze sborů Boni Bambini a Pěveckého sboru ZŠ Lipanská vehnaly svým roztomilým a zároveň profesionálním vystoupením slzy dojetí do očí mnohých diváků a posluchačů ve skladbě To k Vánocům patří, kde doprovodily sólistu Zdeňka Licka. Bylo vidět, že z vystoupení mají radost a s panem dirigentem Bulínem jsou kamarádi. Za své sólové vystoupení sklidila bouřlivý potlesk i teprve třináctiletá Jana Dajčová z dětského pěveckého sboru.

Než zazněla úplně poslední skladba vánočního koncertu, malé hostesky kytičkou poděkovaly sólistům z řad zpěváků i hudebníků, uměleckému vedoucímu panu Miloslavu Bulínovi a zazněla i slova uznání a poděkování směrem k orchestru z úst paní senátorky Emile Třískové. Hudebníci se se svými věrnými posluchači rozloučili skladbou Už z hor zní zvon, kdy na část skladby odložili své nástroje a zpěvem podpořili sólisty i malé zpěváky. Diváci se rozcházeli do svých domovů s pocitem klidu, míru a dobré pohody, kterou se podařilo účinkujícím vytvořit. Všichni se již dnes těší na další setkání v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, který se uskuteční dne 7. května 2015 a na koncert v Kolíně. V pátek  27. března 2015 bude koncertovat  Městská hudba Františka Kmocha spolu s orchestrem ZUŠ Kolín, aby pozvala příznivce dechové hudby na nadcházející Kmochův Kolín.

Milena Vokálová