Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

JARNÍ KONCERT V JESENÍKU

V sobotu 5.4.2014 se ve 14.30 hodin v Kongresovém sále PLL a.s. Jeseník uskutečnil tradiční jarní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník.

Kromě domácích dirigentů Milana Domese a Tomáše Uhlíře se za dirigentským pultem představil i zakladatel orchestru a jeho bývalý dlouholetý umělecký vedoucí Vladimír Vraňovský a dále vzácný host - dirigent Marek Prášil.

V programu koncertu zazněly skladby autorů české i zahraniční dechové hudby /např. Jan van der Roost: Flashing winds, Karol Pádivý: Starý náš a Sedliacka, Evžen Zámečník: Sojuz Apollo, John Higgins: Celtic ritual, A.L.Webber: Fantóm opery, Jacob de Haan: Concerto d´amore aj./ i skladby sólové /Jaroslav Šíp: Koncert pro trubku I. a II.věta, Jaroslav Zeman: Pozdrav Pozounů, Karel Bělohoubek: Polka pro dva aj./. Koncert svým vystoupením zpestřily Mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové, průvodní slovo obstaral bravurně Jan Štelcl.

Jarní koncert zahájil další koncertní sezónu jesenického orchestru. DOM ZUŠ Jeseník se představí mmj. na Zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku 17.5., na festivalu v polské Bialej 18.5., na festivalu v Příboře 24.5., na Kmochově Kolíně 13.-14.6., na FIJU Cheb 26.-30.6., na koncertě ve slovenském Trenčíně 13.9. či festivalu v maďarském Móru 3.-5.10.2014.

Bc. Tomáš Uhlíř, umělecký vedoucí DOM ZUŠ Jeseník